Variksen laulukoulu: ohjeita uusille

Yleistä

Ei ole osaamisvaatimusta. Voit tulla vaikka kuuntelemaan. Opetus on maksutonta.

On tärkeää hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Lisäksi on hyväksyttävä muut opiskelijat, jotka ovat ehkä eri tasolla. Puuttuminen toisen taitoihin on kielletty, mutta kaikenlainen kannustaminen toivottavaa! Laulamme yhdessä toisiamme tukien.

Kuorotunnit ovat ryhmäopetusta. Emme keskity laulutekniikkaan, sillä se kuuluu yksityisopetukseen, mutta tuntien alussa pidämme ääniharjoitukset.

Laulukoulu tiedottaa oman nettisivun kautta. Olisi suositeltavaa vilkaista nettisivun ilmoitustaulua ennen tunnille tuloa. Sieltä voi lukea mahdollisista poikkeuksista, esim. mahdollisesta tunnin peruutuksesta. Lisäksi saa tietoa, mitä on opiskeltu. Osoite on lauluvaris.fi
Kaikilla ei ole netin käyttömahdollisuutta, mutta toivottavasti joku ystävä voi auttaa.

Laulukouluun voi tulla ja poistua vapaasti, vaikka kesken tuntien, eikä sitoutumista edellytetä. Kesto on 2 tuntia/ilta kello 18-20

Laulukoulun kuorotunnit ovat tarkoitetut kaikille, jotka haluavat oppia laulamaan yhdessä, pyrkivät hyväksymään & löytämään lauluäänensä ja tulevat virkistymään sekä nauttimaan yhteislaulusta. Muodostuva yhteisöllisyys rohkaisee arkoja käyttämään ääntänsä ja lauluäänensä jo löytäneet tuntevat iloa paitsi omasta äänestään, myös antaessaan apua ja mallia vieruskaverille. Väärin laulamispelon sijasta nautitaan jokaisesta yrityksestä, koska se kehittää laulajaa. Laulutaitoa ei kysellä, vaan jokainen on oikeutettu laulamaan äänellään. Laululla on eheyttävä ja hoitava vaikutus. Se antaa iloa ja virkistystä sosiaalisen tapahtuman parissa.

Ohjelma eroaa tavanomaisesta kuorosta siinä, että tavoite on koulutuksellinen eikä tähtää ensisijaisesti esityksiin. Lauletaan kansan-, perinne- messulauluja ja joitakin virsiä. Lisäksi teemme kuorolaulua kehittäviä harjoituksia.Tunnin alussa on rentoutus ja äänenavaus.

Käytämme menetelmänä relatiivisen solmisaation nimiä, mikä edistää rytmin, melodian ja harmonian oppimista. Laulu- eli solmisaationimet ovat alkuvaiheessa valmiiksi kirjoitettuna nuotteihin. Kuorotunnit valmistavat laulajia kuorolauluun ja antavat hyvät valmiudet kehittää edelleen nuotinlukua ja sävelpuhtautta. Mikäli tulet mukaan laulukoulun jo alettua, nuotinlukuharjoitukset saattavat hämmentää. Mukaan pääsemiseksi tarvitset omatoimisuutta ja/tai entistä pohjaa relatiivisen solmisaation käytössä. Nettisivujen avulla on mahdollista myös itsenäinen opiskelu, kunhan perusteet ovat selvillä.
Laulukoulun kuorolauluun voi toki osallistua jokainen ja nuotinlukuosiossa olla aluksi "kuunteluoppilaana".

Laulukoulu on yhdessä laulamista. Opetus täydentää seurakunnan kuorotoimintaa.

Kuorotunneille on syytä hankkia kansio nuotteja varten.
Kuorotunnin materiaalia voi tulostaa kotisivuiltamme:  https://lauluvaris.fi. Tunnus ja salasana annetaan laulukoulusta.